Ředitel Fakultní nemocnice v Motole 

vypisuje výběrové řízení

na obsazení funkce:

 

VRCHNÍ SESTRA  I. ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK A FN MOTOL

 

 

 

 

Požadavky: 

  • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
  • VŠ vzdělání (ukončené Bc., Mgr.), VOŠ, nebo specializační vzdělání v oboru
  • minimálně 6 let praxe v oboru
  • organizační, komunikační a řídící schopnosti

 

 

K výběrovému řízení je nutno doložit: 

  • životopis s přehledem dosavadní praxe
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
  • výpis z rejstříku trestů
  • doklad o zdravotní způsobilosti

 

 

Požadované doklady doručte v obálce s označením „Výběrové řízení - vrchní sestra I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol“ nejpozději do 15. 7. 2024 na sekretariát personální náměstkyně FN Motol.

 

 

 

 

 

 

 

                                             


Fakultní nemocnice v Motole