Within the Core Services Tribe (mobile, fixed voice, and mass-messaging services), we are devoted to a trusted & long-term partnering with all B2B customers in the area of Mobile connectivity by offering differentiating, innovative and secure products/services and invite new customers to join our T-Business family. We are the central tribe of the Enterprise division, always staying ahead in innovation alongside our sales channels with customers.

 

What will you do?

 • Creation and development of mobile products for corporate customers, definition of business requirements and assignments.
 • Management of the entire life cycle of entrusted B2B products.
 • Coordination and prioritization of product development requirements.
 • Collaboration with other tribes and departments  (Sales, Customer Center, IT/NT, Legal, Regulatory, etc.).
 • Acting as a business expert in the area and guarantor of knowledge.
 • Professional assistance to others during changes to entrusted services.
 • Consultations with colleagues from other tribes and departments when developing services that also impact B2B customers.

It's great if you have/are:

 • Desire to develop entrusted products.
 • Ability to coordinate and work in a team.
 • Enthusiasm and goal driven mindset.
 • Analytical thinking.
 • Fluent knowledge of English. 
   

We offer our people the best

 • Smartphone: Choose your phone and get a compensation of up to 23,100 CZK every 3 years.
 • Employee tariff: Use unlimited data, call and text for lower prices for private and business purposes.
 • Yearly bonus: You can get a bonus of up to 15% of your annual fixed salary each year depending on the company’s success.
 • T-Mobile discounts: Enjoy the 75% discount on 8 T-Mobile services for your family and friends.
 • Partner discounts: Enjoy lower prices of products and services with our partners.
 • Flexible hours: Adapt your work to your needs thanks to the home-office option (according to the agreement with the manager).
 • Shares program Shares2You: Become a shareholder of the Deutsche Telekom Group and take advantage of the associated benefits.
 • Rest and recreation: Relax with 6 weeks of holidays.
 • MultiSport: Sport and relax with your loved ones thanks to the discounted MultiSport card.
 • uLékaře.cz: Take care of your health with free online prevention and appointments with medical specialists for you and your whole family.
 • Healthcare: Take care of your wellbeing with high-quality care for a discounted price with our contractual facility.
 • Education and development: Broaden your horizons with our internal T-Univerzity offering a wide range of courses.
 • Cafeteria: Choose from a wide range of benefits worth up to 15,000 CZK per year - sports and cultural services, health and beauty, transport allowances, holidays or language courses.
 • Day for a good deed: You can devote one working day a year to volunteering in non-profit organizations and thus contribute to social responsibility together with us.
 • Psychological consultations: Are you having troubles in your private or professional life? Share your burden anonymously via phone or online.
 • Meal contribution: Enjoy a delicious meal with a work-day allowance of 107 CZK.
 • Pension allowance: Get ready for your retirement with a pension allowance after 12 months with us.

Everyone is welcome to join us

Our employees feel that they have equal employment and career development opportunities with us, regardless of age, gender and gender identity, physical and mental ability, nationality, social and ethnic origin, political views, religion and world view. This makes us very happy. We are committed to continuous improvement and to creating a safe working environment for all.

What awaits you

 1. Has the job offer captured your interest? Fill in the application form and let us know about yourself.
 2. We will assess the information you send us and will get back to you under any circumstances.
 3. We will contact the chosen applicants and specify the details.
 4. A job interview is a two-way opportunity to get to know each other better.
 5. We will inform you about the result of the interview as soon as possible. Successful candidates will receive a job offer.

 

 

 

V rámci Core Services Tribe (mobilné, pevné hlasové služby a mass- messaging services) sa venujeme overenému a dlhodobému partnerstvu so všetkými B2B zákazníkmi v oblasti Mobile connectivity  tak, že ponúkame diferencované, inovatívne a bezpečné produkty/služby a pozývame nových zákazníkov do našej  T-Business family. Sme ústredným tribom divízie Enterprise a popri našich predajných kanáloch so zákazníkmi si vždy udržujeme náskok v inováciách.

Čemu se budeš věnovat?

 • Tvorbě a rozvoji mobilních produktů pro firemní zákazníky, definování business požadavků a zadání.
 • Řízení celého životního cyklu svěřených B2B produktů.
 • Koordinaci a prioritizaci požadavků na vývoj produktů.
 • Spolupráci s ostatními triby a odděleními, kterých se produkty týkají (sales, zákaznické centrum, IT/NT, právní, regulace atp.).
 • Vystupování v roli business experta v dané oblasti a garanta znalostí.
 • Odborné pomoci ostatním při změnách u svěřených služeb.
 • Konzultacím s kolegy z ostatních tribů a oddělení při vývoji služeb, které mají dopad i na B2B zákazníky.

Je super pokud máš/jsi:

 • Chuť rozvíjet svěřené produkty.
 • Schopnost koordinace a týmové spolupráce.
 • Nadšení a tah na branku.
 • Schopnost analytického myšlení.
 • Plynulou znalost angličtiny.

Našim nabízíme to nejlepší

 • Smartphone: Vyber si telefon a získej na něj kompenzaci každé 3 roky v hodnotě až 23 100 Kč.
 • Zaměstnanecký tarif: Datuj neomezeně, telefonuj a SMSkuj za zvýhodněnou cenu! Je jedno, zda na soukromé nebo pracovní účely.
 • Roční bonus: Každý rok můžeš získat bonus do výšky 15 % tvé roční fixní mzdy, a to na základě výsledků firmy.
 • T-Mobile slevy: Využij slevy až -75 % na 8 T-Mobile služeb pro rodinu a blízké.
 • Slevy u partnerů: Užij si zlevněné ceny u našich partnerů.
 • Flexibilní pracovní doba: Přizpůsob si práci svým potřebám díky možnosti home-office (dle dohody s manažerem).
 • Akciový program Shares2You: Staň se akcionářem skupiny Deutsche Telekom a čerpej výhody s tím spojené.
 • Dovolená a oddych: 6 týdnů dovolené.
 • MultiSport: Sportuj nebo se zrelaxuj se svými nejbližšími díky zvýhodněné kartě MultiSport.
 • uLékaře.cz: Využij bezplatnou online prevenci a možnost objednání se ke zdravotním specialistům pro tebe i celou tvoji rodinu.
 • Zdravotní péče: Dbej o své zdraví za zvýhodněnou cenu s nadstandardní péčí v našem smluvním zařízení.
 • Vzdělávání a rozvoj: Rozšiř své obzory s interní T-Univerzitou, která nabízí bohatý výběr kurzů pro osobností a kariérní rozvoj.
 • Cafeteria: Vyber si ze široké škály benefitů v hodnotě až 15 000 Kč ročně – služby z oblasti sportu a kultury, zdraví a krásy, příspěvky na dopravu, dovolenou nebo jazykové kurzy.
 • Den pro dobrý skutek: Jeden pracovní den v roce můžeš věnovat dobrovolnické činnosti v neziskových organizacích a přispět tak společně s námi společenské odpovědnosti.
 • Psychologická poradna: Čelíš potížím v soukromém nebo pracovním životě? Poraď se s odborníkem přes telefon
 • nebo online.
 • Stravenkový paušál: Pochutnej si na skvělém obědě s příspěvkem 107 Kč na každý pracovní den.
 • Penzijní spoření: Připrav se na podzim života s příspěvkem na spoření po 12 odpracovaných měsících.​​​​​​​

Každý je u nás vítán

Naši zaměstnanci cítí, že jim u nás nabízíme rovnocenné příležitosti v oblasti zaměstnání i kariérního rozvoje bez ohledu na věk, pohlaví a genderovou identitu, tělesné a duševní schopnosti, národnost, sociální a etnický původ, politické názory, náboženství a světový názor. Z toho máme velkou radost. Jsme odhodláni se neustále zlepšovat a vytvářet bezpečné pracovní prostředí pro všechny.

Co tě čeká

 1. Zaujala tě pracovní nabídka? Vyplň přihlašovací formulář a dej nám o sobě vědět.
 2. Informace, které nám o sobě zašleš, posoudíme a ozveme se ti za každých okolností.
 3. S vybranými uchazeči se spojíme a upřesníme si detaily.
 4. Pohovor je pro nás oboustrannou příležitostí, abychom se mohli lépe poznat.
 5. O výsledku pohovoru tě budeme co nejdříve informovat. Úspěšní kandidáti obdrží pracovní nabídku.

T-Mobile Czech Republic a.s.